AINETE LAHUTAMINE SEGUDEST

Kuna erinevatel ainetel on erinevad omadused, on võimalik aineid segudest eraldada.

32

Destillatsiooniseade

Destillatsiooniseade

 

Puhas aine, segu ja ainete lahutamine:

Ainete lahutamine segust. Filtrimine:

Destilleerimine:

MÄNG:

results loading