Artikkel

Saksa keeles on nimisõnad naissoost, meessoost või kesksoost. Nimisõna juurde kuulub artikkel. Artikkel määrab nimisõna grammatilise soo ja arvu (ainsus/mitmus). Artikkel on kas määrav või umbmäärane.

Saksa keelArtikkel

 

Allikas: Saksa keele grammatika

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading