Doppleri efekt

Doppleri efektist nimetatakse nähtust, kus liikuva laineallika poolt tekitatava laine sagedus sõltub laineallika liikumisest vastuvõtja suhtes:

191

kus f – vastu võetav sagedus; f0 – allika poolt genereeritav sagedus; v – laine levimise kiirus kesk­kon­nas; us – allika kiirus (us>0 – kui allikas eemaldub vaatlejast), uv – vaatleja kiirus (uv>0 – kui vaatleja läheneb allikale) NB! Kõiki tuleb kindlasti mõõta samas taustsüsteemis!

Kui laineallikas läheneb vastuvõtjale, on vastu võetava signaali sagedus suurem kui laineallika omasagedus (lainepikkus on lühem). Kui aga laineallikas eemaldub vastuvõtjast, on vastu võetava signaali sagedus väiksem kui laineallika omasagedus (lainepikkus on pikem).

Näiteks kuuleme meile läheneva vormelauto poolt tekitatud heli kõrgemana (suurema sagedusega), meist eemalduva oma aga madalamana (väiksema sagedusega) kui kuuleb autoroolis istuv piloot.

 

VIDEOD:

Doppleri efekt vees

Vormelauto heli

Sildid
results loading