Elektromagnetväli

Oleme näidanud, et ajas muutuv elektriväli põhjustab magnetvälja tekkimise (Ampere’i katsed) ning et ajas muutuv magnetväli põhjustab elektrivälja tekkimise (Faraday katsed).

Šoti füüsik James Clerk Maxwell esitas 1860-del aastatel teooria, mille kohaselt on elektri- ja magnetväli on ühe ja sama välja – elektromagnetvälja kaks avaldumisvormi.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading