ELUSLOODUSE RIIGID

Teatavasti jaotatakse kõik elurid oluliste tunnuste alusel riikideks, riigid omakorda hõimkondadeks, need klassideks jne.

Varem jagati kõik elavad organismid taime- ja loomariiki. Näiteks veel poolsada aastat tagasi käsitleti ka seeni taimeriigi osana. Ometi on seened märksa lähedasemad loomadele kui taimedele. Mikroskoopilisi organisme siis ei tuntud. Teaduse arenedes selgus, et oluliste tunnuste alusel on võimalik elusloodus jaotada järgmiselt.

 

Riik

Põhitunnused

Hulk

Viirused

Rakuline ehitus puudub. Koosnevad valkudest ja nukleiinhapetest.  Viirustel ei eristata liike.

Üle 5000 erineva tüve

Bakterid

Tuumata mikroskoopilised rakud. Jaotatakse omakorda välismembraani omavateks ja välismembraanita bakteriteks. Paljunevad pooldumise teel. Kasutavad elutegevuseks kas valgust või keemilist energiat.

Arenev teadusharu (bakterioloogia): enamik liike on veel kirjeldamata

Protistid

Lihtsamad elurid (varasem nimetus: algloomad). Rakkudes on tuum. Osa protiste fotosünteesib (autotroofid).

36.400 liiki

Taimed

Rakkudes on tuum ja klorofüll, mis võimaldab fotosünteesimist (autotroofid). Rakukest tselluloosistOsa taimi on parasiitsed ja kasutavad teistelt taimedelt saadavat energiat ning toitu.

315.000 liiki

Seened

Puudub klorofüll, rakukest kitiinist. Mõned seened moodustavad silmaga nähtavaid viljakehi, enamik seeni on mikroskoopilised.

Umbes 5 miljonit liiki (kirjeldatud 5%)

Loomad

Rakud on tuumaga, loomad on hulkraksed liikumisvõimelised organismid, kes kasutavad toiduks teisi organisme. Enamik loomi paljuneb sugulise sigimise teel, eristatakse emas- ja isasorganisme. Ka inimene kuulub loomariiki.

Umbes 2 miljonit liiki

results loading