Füüsikalise mudeli mõiste

Loodusteadustes nimetatakse üldiselt mudeliks loodusobjekti jäljendust, mis asendab originaali selle lihtsamaks mõistmiseks ning uurimiseks.

Füüsikaline üldmudel on kõige üldisem loodusteaduslik mudel, mis rõhutab loodusobjekti ainult neid omadusi, mis on antud kontekstis olulised. Füüsikalisi mudeleid kasutavad ka kõik teised loodusteadused.

Modelleerida saab kõiki mikro-, makro- ja megamaailma kuuluvaid objekte. Nii kehi kui ka nähtuseid. Tüüpilisteks üldmudeliteks on punktmass – keha, mille mõõtmed võib antud liikumisoleku juures arvesse võtmata jätta – keha mass kujutatakse koondununa ühte punkti; pikkus – kui vaatleja kujutlus, mis tekib kehade omavahelisel võrdlemisel piki ühte sihti ehk mõõdet ja kõik teised füüsikalised suurused ja nende mõõtühikud.

Kõikidele mudelitele on iseloomulik see, et nad ei jäljenda originaali kunagi täpselt, sest originaali omaduste täpne edastamine mudelis pole võimalik – me ei suuda kõiki üksikasju näha. Mudel edastab vaid originaali kõige olulisemaid tunnuseid ja omadusi. Mudeleid liigitatakse tavaliselt ainelisteks ja abstraktseteks.

results loading