G

  • geminaat (pikk konsonant, mis hääldamisel jaguneb kahte silpi) – geminaatta eli kaksinkertainen (pitkä konsonanttiäänne kielissä, joissa konsonanttien pituuserot tuottavat merkityseroja. Suomessa useimmat konsonantit esiintyvät geminaattoina: h, k, l, m, n, p, r, s, t ja ŋ (ns. äng-äänne).
  • gerundiiv – gerundiivi, des-muoto, da-infinitiivin inessiivi
  • grammatika – kielioppi

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading