Gravitatsioon

Nähtust, kus kehad tõmbuvad teineteise poole tänu sellele, et neil on mass, nimetatakse gravitatsiooniks.

Gravitatsiooniline vastastikmõju, nagu ka kõik ülejäänud, eksisteerib vähemalt kahe keha vahel. Jõudu, mis selle vastastikmõju tugevust iseloomustab, nimetatakse gravitatsioonijõuks.

Isaac Newton tegi oma katsetega kindlaks, et mida suurem on kehade mass, seda tugevam on kehade vaheline gravitatsioonijõud ning mida suurem on kehade vaheline kaugus seda nõrgem on see jõud.

Gravitatsioonijõud hoiab planeete liikumas ümber Päikese, Kuud ümber Maa jne.

 

Mis on gravitatsioon?

results loading