Inertsus. Mass

Keha kiirust pole võimalik muuta hetkega vaid selleks kulub alati mingisugune ajavahemik. Kehade omadust säilitada oma liikumisolek – kas paigalseis või hoopis liikumine, nimetatakse keha inertsuseks.

Inertsust iseloomustatakse füüsikalise suurusega, mida nimetatakse keha massiks. Mida suurem on keha mass, seda inertsem on keha ehk seda raskem on muuta keha liikumisolekut.

Keha massi mõõdetakse kaalumise teel. Massi ühikutena kasutatakse kilogramm, gramm, tonn ja tsentner – nendest põhiühikuks on kilogramm (1kg).

Inertsus

results loading