Instrumentaal. Творительный падеж

VeneKeel16

Instrumentaali kasutatakse:

1) instrumendi või vahendi tähistamisel

рисовать карандашом     pliiatsiga joonistama

писать ручкой     pastakaga kirjutama

есть ножом и вилкой     noa ja kahvliga sööma

 

2) oleku või seisundi tähistamisel:

Моя подруга работает секретарём.     Minu sõbranna töötab sekretärina.

Он станет главным бухгалтером.     Temast saab pearaamatupidaja.

 

3) passiivses lauses tegija tähistamisel:

Товар доставляется производителем.    Kaup tuuakse kohale tootja poolt.

Этот вопрос решается руководством.   See küsimus lahendatakse juhtkonna poolt.

 

4) tegevusaja (когда?- millal?) tähistamisel:

Увидимся вечером.     Näeme õhtul.

Днём я буду в конторе.     Päeval olen ma kontoris.

Я работаю сегодня ночью.     Ma töötan täna öösel.

Встретимся следующим летом.     Kohtume järgmisel suvel.

 

5) teatud tegusõnadega, näiteks:

руководить фирмой     firmat juhtima

владеть информацией     infot omama

пользоваться интернетом     internetti kasutama

заниматься розничной продажей     jaemüügiga tegelema

интересоваться этой темой     selle teema vastu huvi tundma

 

results loading