J

  • jaatav kõneliik – affirmatiivi, myöntävä puhe, myöntävä puhelaji
  • juhtkiri – pääkirjoitus
  • jutumärgid – lainausmerkit
  • jutustaja – kertoja
  • jutustus – kertomus (3 põhikomponenti: süžee, tegelased ja miljöö)
  • järgarvsõna – järjestysluku
  • Sõnaliigid on keele sõnade klassid, mis ühendavad ühesuguste süntaktiliste, semantiliste ja morfoloogiliste omadustega sõnu.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading