KEEMILISED SIDEMED

Keemiline side on aineosakeste-vaheline vastastikmõju, mis hoiab neid koos ning keemilise sideme tüüp sõltub sellest, millised aatomid sidet moodustavad.

24

 

SIMULATSIOON:

 

Iooniline ja kovalentne side

results loading