KESKAEG. Organum

Esimene mitmehäälse kirikulaulu tüüp tekkis 10. saj. ja seda nim. organumiks (saatehäälte kaasalaulmine gregooriuse koraalile).

Kuni 12. sajandini olid organumid kahehäälsed laulud, mille ülemiseks hääleks oli gregooriuse koraal.

Organume oli kolme tüüpi:

1) paralleelorganum, kus hääled liiguvad paralleelselt
2) vaba organum, kus hääled liiguvad vabalt (häältes erinev rütm, vastupidine liikumine jms)
3) kaunistatud organum

Organumid olid polüfoonilised.

results loading