Keskkonnaprobleemid seoses inimtegevusega

Kuidas inimene loodust mõjutab?

Inimene rajab ehitisi, leiutab masinaid, muudab elu mugavamaks ja mitmekesisemaks. Samas eluks vajalikku materjali peab ta hankima loodusest, sellega muudab inimene keskkonda. Seoses keskkonna muutmisega võivad tekkida probleemid.

Näiteks järvede, jõgede ja merede reostumine tööstuse ja linnade heitveega

(Heitvesi reostas Pääsküla ja Vääna jõgesid tappes kalu ja levitades vänget haisu)

Ehituseks kasutatakse viljakat põllumaad, inimesed tekitavad palju jäätmeid, prügi (http://alkeemia.ee/artiklid/Maailmas-kasutatakse-igas-minutis-miljon-kilekotti/l-40/c-593/ ).

Rahvaarvu kiire kasv, toiduprobleemid ja puhta vee puudus (Andre Lipand: nälg, janu ja julgeolek).

Ülekarjatamine tekitab kõrbeid, taimestik hävib täielikult.

Ülepüük meres, toidukalade liikide arvu vähenemine.

Õhu saastumine, kliima soojenemine, osoonikihi hõrenemine. Ühes paigas tehtud suur kahju võib kanduda asukohast kaugele ja mõjutada kõiki inimesi (nt tuumajaama plahvatus, vulkaanipurse). Paljud probleemid on ülemaailmsed ehk globaalsed

kesk (800x592)

Neid tuleb lahendada koos, riikide vaheliste kokkulepete kaudu. Inimene ei saa tegutseda loodusseaduste vastu, neid ei saa muuta. Riigis otsustatakse ühiselt kuhu ehitada linnu, rajada teid, et see tegevus vähem kahjustaks loodust. Liikide kaitseks rajatakse looduskaitsealasid ja rahvusparke. Vallad ja külad korraldavad prügi kogumist ja koristust. Iga inimene ise vastutab oma koduümbruse säilimise eest ja kodanikuna osaleb heakorratalgutel.

Keskkonnaprobleemidega tegeleva ühingu Greenpeace laev Rainbow Warrior

Keskkonnaprobleemidega tegeleva ühingu Greenpeace laev Rainbow Warrior

 

Mis on säästlik areng?

Inimene peab oma tegevustega suutma hoida looduslikku tasakaalu, nii et ka tulevased põlvkonnad saavad maakeral elada. Mõtlemine tulevikule ja tasakaalustatud tegevus on kõikide riikide ülesanne ning seda nimetatakse jätkusuutlikuks ehk säästlikuks arenguks. Iga inimene mõjutab oma keskkonda, igaüks saab vähendada tarbimist ja looduse reostamist. Näiteks puitu, paberit, klaasi ja metalli saab taaskasutada, sellest saab teha uuesti inimestele vajalikke asju, materjale. Klaasi võib ka tuhat korda ümber sulatada, selle omadused ei muutu.

Kasutud riideid saab uuesti kanda keegi teine

Kasutud riideid saab uuesti kanda keegi teine

Joogipakendeid ja vanametalli saab anda taaskasutusse

Joogipakendeid saab anda taaskasutusse

Ka vanametalli saab ümbertöödelda

Ka vanametalli saab ümbertöödelda ja siis uuesti kasutusel võtta

 

Maailma saab vaadata mitmelt tasemelt: inimene ise, kohalik, piirkondlik, riiklik, rahvusvaheline ja üleilmne tase. Jätkusuutliku arengu põhieesmärk on: tegutse kohapeal, mõtle kogu maailma peale.

results loading