Kõrgustikud

Kõrgustikel asub väiksemaid pinnavorme nõgusid ja orge, kõrgendikke. Kõrgustike jalamid on Eestis umbes 75-100 m kõrgusel merepinnast. Kõrgustikud saab jaotada kuhjelisteks ja kulutuslikeks.

Rahutu reljeefiga on Haanja

Vaade Haanja kõrgustiku Rõuge nõlvadele kirdest:

sama piirkond vaadatuna läänest:

Vaata veel: (Rõuge),

Otepää ja Karula kõrgustikud: Otepää ja Karula .

Tasase pinnamoega on Pandivere: Pandivere kõrgustik

ja Sakala: Sakala kõrgustik kõrgustikud.

Kõrgemad alad on veel Saadjärve voorestik, Kõpu kõrgustik (Kõpu kõrgustik) ja Lääne-Saaremaa kõrgustik.

results loading