Lainete sirgjooneline levimine

Mõttelist joont, mis kirjeldab lainega kaasneva energia levimist, nimetatakse kiireks.

182

Kiir on igas ruumipunktis risti laine­fron­diga.

Ühtlases keskkonnas on kiired suunatud sirgjooned – vektorid.

Kuna laine levib keskkonnas muutumatu kiirusega, võime tõdeda, laine levib homogeenses kesk­kon­nas ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

Sildid
results loading