Määrav artikkel DER, DIE, DAS

Määravat artiklit kasutatakse:

kui olend või asi on tuntud või temast on juba varem räägitud

 • Hedi hat ein neues Kleid gekauft. – Hedi on uue kleidi ostnud.    
 • Das Kleid ist rot. – Kleit on punast värvi.
 • Ich habe eine neue Bluse. –   Mul on uus pluus.                            
 • Die Bluse ist gelb. –  Pluus on kollast värvi.

kui on tegemist tuntud isikute, asjade või nähtustega

 • Der Himmel ist blau.  Taevas on sinine.
 • Die Sonne scheint hell – Päike paistab heledalt.

kui olendid, asjad või kohad on rääkijale ja kuulajale tuntud ja teada ning nad mõlemad identifitseerivad nimetatud objekti ühesuguselt

 • Die Katze ist in der Küche.  Kass on köögis. (Nii kass kui köök on rääkijatele tuntud.)
 • Das Auto liegt in der Garage. – Auto on/asub garaažis.

nädalapäevi, kuid, aastaaegu, päevaaegu märkivate nimisõnade ees

 • Im (in dem) Juni fahre ich nach Deutschland. – Juunis sõidan ma Saksamaale.
 • Am (an dem) Freitag haben wir sechs Stunden. – Reedel on meil kuus tundi. 
 • Am (an dem) Morgen trinke ich Kaffee. – Hommikul joon ma kohvi.
 • Im (in dem) Herbst fallen die Blätter. – Sügisel langevad lehed.

Allikas: Saksa keele grammatika

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading