Magnetvälja jõujooned. Pöörisväli

Magnetvälja, nagu elektriväljagi võib kujutada graafiliselt jõujoonte abil. Magnetvälja jõujoonteks nimetatakse mõttelisi jooni, mille puutuja suund igas punktis ühtib magnetinduktsiooni vektori

fuusika86

suunaga.

Magnetvälja jõujoonte omadused:

  • Magnetvälja jõujooned ei lõiku üksteisega
  • Mida tihedamad on jõujooned, seda tugevam on magnetvälja mõju selles piirkonnas
  • Magnetvälja jõujooned on kinnised kõverad ning on suunatud põhjapooluselt lõunapoolusele

Selliseid välju, mille jõujooned on kinnised kõverjooned, nimetatakse pöörisväljadeks.  Seega on ka magnetväli pöörisväli.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading