Mehaanika põhiülesanne

Mehaanika on füüsika haru, mis uurib liikumist, selle olemust ning muutumise põhjusi. Mehaanika põhiülesandeks on leida keha asukoht mistahes ajahetkel.

Mehaanika on võimalik jaotada kolme harusse: (1) kinemaatikaks, (2) dünaamikaks ja (3) staatikaks.

Kinemaatika on mehaanika haru, mis uurib ja kirjeldab kehade liikumist ruumis süvenemata liikumise põhjustesse.

Dünaamika uurib mis on liikumise põhjuseks – kuidas liikumine tekib ning kuidas see erinevate mõjude tagajärjel muutub.

Staatika tegeleb kehade tasakaalutingimuste välja selgitamisega – see tähendab uurib mis tingimustel ja põhjustel kehad ei liigu.

 

results loading