Mets

Metsas kasvavad erinevad taimed. Need on puud, põõsad, puhmad, samblad, seened, jne.

12

Puu on hästi välja kujunenud tüvega puittaim, mis võib kasvada väga suureks. Puul võib olla ka mitu tüve.

13

Puud millel on õhukesed ja lamedad lehed, on lehtpuud.

Puud jagatakse okaspuudeks ja lehtpuudeks. Lehtede ja okaste elukestuse järgi rühmitatakse puud igihaljasteks ja heitlehisteks. Ehk need puud, mille lehed kukuvad sügisel ära on heitlehised. Need puud, mis oma lehti (okkaid) sügisel maha ei lase nimetatakse igaihaljasteks. Puid rühmitatakse ka kõrguse ja eluea järgi.

Puu osad on: 

  • võra, mis hõlmaboksi ja lehti või okkaid;

  • tüvi, puu keskne jämedaim puitunud osa;

  • juured, enamjaolt maa-alused osad, millega puud kinnituvadmaa külge.

 Puukoor kaitseb puu sisemisi kudesid, selle all paikneb säsi ning tüve põhiosa moodustab puit.

Lehtpuude okstel kasvavad lehed.

14

Okaspuude okstel kasvavad okkad

15

Mets, kus kasvavad kuused, männid, kased, lepad ja teised puud nimetatakse segametsaks.

Kuusikus kasvavad kuused.

Männikus kasvavad männid.

Kaasikus kasvavad kased.

Tammikus kasvavad tammed.

Kaasikus kasvavad kased.

 

Looduskaitse:

Puude lehed ja okkad:

KASK:

VAHER:

MÄND:

KUUSK:

PÄRN:

SARAPUU:

LEPP:

TAMM:

KADAKAS:

PALJU:

Fotod: https://pixabay.com/

ÜLESANNE:

MIS PUU ON PILDIL?

METS. Kas väide on õige või vale?

results loading