Mitoos

Enne mitoosi toimub DNA replikatsioon, järgneb DNA õigsuse kontroll. Replikatsioonil muutuvad kromosoomid kahekromatiidilisteks.

Replikatsiooni skeem

Replikatsiooni skeem

Mitoos on eukarüootse raku jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus ehk kahe tütarraku geneetiline identsus.

Kuula:

Mitoos:

Mitoos 2:

Rakkude jagunemine mikroskoobis:

results loading