Partitiiv

satisfaction-smiley-emoticon

Eesti keele partitiiv e OSASTAV kääne ja vene keele ВИНИТЕЛЬНЫЙ падеж omavad nii ühtivaid kui ka erinevaid funktsioone.

Probleem  on siin selles, et eesti keeles on püsiväljendid nimisõna + määrsõna, kus mõlema sõna kohta tihti ongi raske või võimatu küsimust esitada. Saab määrata lauseliikme (määrus, näit õhtu eel).

yellow-smiley-confused-emoticon

ÜHTIVAD FUNKTSIOONID:

1)      kombinatsioonis sihiliste tegusõnadega tähistavad OBJEKTI, millele tegevus on suunatud

 • Üliõpilane loeb ajalehte. Студент читает газету.
 • Kirjanik kirjutab raamatut. Писатель пишет книгу.
 • Isa kirjutab kirja. Отец пишет письмо.
 • Kunstnik joonistab loodust. Художник рисует природу.

–  KUI AGA OBJEKTIKS ON AINE, võib tegemist olla hoopis Родительный käändega

 • Joo vett! Пей воду (Чего + Род.п)
 • Kas sa ostsid saia ja piima? Ты купил хлеба и молока.

 

2)      OSASTAV alati ja Винительный väga tihti esinevad erinevaid meeli, tahtmist, tundmust jne väljendavate tegusõnade puhul objektina.

venek39

 

Vene Винительный käändel on veel omaette erilisi funktsioone, mida eesti keeles ei saa väljendada osastava käändega, samuti saame eesti keeles esitada küsimuse püsiväljendi kohta, kuigi põhisõna selles on omastavas käändes:

 • Poiss ostis vajalikud raamatud (nimetav).          Мальчик купил нужные книги.
 • Lugege see ajakiri (nimetav) läbi.                           Прочитайте этот журнал.
 • Koer sõi saia (omastav) ära.                                     Собака съела булку.
 • Tehke seda minu (omastav) asemel.                   Сделайте это за меня.
 • Ma jõudsin koju õhtu (omastav) eel. (püsiväljendina millal? alalütlev)    Я пришёл домой под вечер.
 • Aasta (omastav) pärast ma lõpetan kooli. (püsiväljendina millal? alalütlev) Через год закончу школу.
 • Päike kadus pilve (omastav) taha. (püsiväljendina kuhu? alaleütlev) Солнце спряталось за тучу.
 • Ema pillas tassi laua (omastav) alla. (püsiväljendina kuhu? alaleütlev) Мама уронила чашку под стол.
 • Me sõidame neljapäeval (alalütlev) Kiievisse. Мы поедем в четверг в Киев.
 • Ma sõidan nädalaks (saav) maale. Я уеду в деревню на неделю.
 • Päevik on täidetud esimese kuupäevani (rajav). Дневник заполнен по первое число.
 • Poiss lõi jala vastu kivi (osastav). Мальчик уударил ногу о камень.

Toodud näidete põhjal võime öelda, et винительный käände puhul tarvitatakse päris palju eessõnu nagu:

 1. ЗАeest, asemel, taha, aeg (за брата, за меня, за тучу, за мир, за неделю)
 2. ПОД eel, alla, aeg (под вечер, под диван)
 3. ЧЕРЕЗpärast, kaudu läbi (через месяц, через лес, через Петербург)
 4. В pihta, pinnal, tegevuse aeg, suund või koht (в окно, в море,в среду)
 5. НАtegevuse kestvust, kohta (на год, на озеро)
 6. ПОajaline piir (по последнее число)
 7. Оkellegi/millegi vastu (о забор, споткнуться о порог)

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading