Passiivi mineviku kesksõna lühivormid

Kasutamine

Neid vorme kasutatakse tavaliselt passiivilausetes öeldisena. Kesksõna lühivormid ei käändu, kuid ühilduvad põhisõnaga soos ja arvus ning ajavormi täpsustamiseks kasutatakse tegusõna быть eri ajavorme. Passiivi mineviku kesksõna tõlgitakse eesti keelde tud-kesksõna abil.

Moodustamine

Tegusõna algvormi tunnus asendatakse lõpuga, mis vastab põhisõna soole ja arvule. Meessoost vorm on lõputa.

Mõned erandid:

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading