Pikkus ja ruum kui füüsikalised üldmudelid

Nii pikkus kui ka ruum on enamlevinud füüsikalised üldmudelid.

Pikkus on vaatleja kujutlus, mis tekib kehade omavahelisel võrdlemisel piki ühte sihti ehk mõõdet. Pikkuse abil ei saa võrrelda mitte ainult kehi, vaid kirjeldada ka nende asetsemist üksteise suhtes ruumis. Kui kehade vastastikkuse asendi kirjeldamiseks piisab ühest mõõtmest (pikkus), on tegu ühemõõtmelise ruumiga, teise mõõtme lisandumisel (laius) on tegu kahemõõtmelise ruumiga ning kui lisandub kolmas mõõde (kõrgus, paksus), siis kolmemõõtmelise ruumiga. Igapäevaselt tajutavate nähtuste kirjeldamisel rohkem kui kolme mõõdet tarvis ei lähe.

33

results loading