Pinge

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab väljajõudude poolt laengu ühest punktist teise liigutamisel tehtavat tööd, nimetatakse pingeks:

fuusika

kus U – pinge, A – väljajõudude töö ning q – väljajõudude poolt liigutatava laengu suurus.

Pinge ühikuks on volt (1V)

fuusika1

Leiame pinge homogeense elektrivälja punktide vahel:

fuusika2

Kahe elektrivälja punkti vaheline pinge on  võrdne nende punktide potentsiaalide vahega

fuusika3

kus U – potentsiaalide vahe ehk pinge (V), φ1, φ2 – el. välja potentsiaalid kaugusel potentsiaalse energia nullnivoost vastavalt d1 ja d2.

Välja potentsiaalide vahe (pinge) kaudu on defineeritud ka peamiselt elektrivälja tugevuse ühikuna kasutatav volti-meetri kohta (1 V/m) – väljatugevus on 1V/m kui liikudes homogeenses elektiväljas pikki jõujoont edasi 1 meetri võrra, on liikumise alg- ja lõpp-punkti vaheline pinge 1 volt.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading