Põrgete liigid

Liikumishulga jäävuse seaduse rakendamisel puutume kokku kehade põrgete erinevate liikidega:

Absoluutselt elastseks kehade põrkeks nimetatakse sellist põrget, kus kehad pärast põrget liiguvad eraldi ning nii liikumishulkade kui ka kineetiliste energiate summa enne ja pärast põrget on sama.

Mitteelastseks põrkeks nimetatakse sellist põrget, kus kehad pärast põrget liiguvad eraldi ning liikumishulkade summa enne ja pärast põrget on sama kuid osa kehade kineetilisest energiast on muundunud mingiks teiseks energiaks (deformatsioon, soojus, heli).

Absoluutselt mitteelastsete kehade põrkeks nimetatakse sellist põrget, kus kehad liiguvad pärast põrget ühesuguse kiirusega, moodustades uue keha. Sellise põrke puhul kehtib ainult impulsi jäävuse seadus.

Sildid
results loading