Potentsiaal

Kui elektrivälja potentsiaalne energia sõltub ka välja asetatud elektrilaengu suurusest, siis suurust, mis iseloomustab elektrivälja konkreetsesse väljapunkti asetatud ühikulise positiivse elektrilaenguga keha potentsiaalset energiat, nimetatakse selle väljapunkti potentsiaaliks.

Füüsika42

kus φ – elektrivälja potentsiaal, Wp – potentsiaalne energia, q – väljapunktis asuva laengu suurus.

Homogeense elektrivälja potentsiaal avaldub valemist

Füüsika43

kus φ – elektrivälja potentsiaal, E – elektrivälja tugevus, d – väljapunkti kaugus potentsiaalse energia null-nivoost, milleks on tavaliselt negatiivselt laetud tasand.

Potentsiaali ühikuks on volt (1V)

Füüsika44

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading