TAIMEDE VÄLISEHITUS

Taimed on kõik sellised elurid, kes sisaldavad rohelist pigmenti (klorofüll) ning teevad endale ise õhus leiduvast süsihappegaasist ning mullas leiduvast veest ja mineraalainetest päikesevalguse abil (fotosünteesi teel) toitu. Taimeriigi hilisema arengu (evolutsiooni) käigus on mõned taimed rohelise pigmendi kaotanud ning toituvad teiste taimede toodetavatest toitainetest (ehk parasiteerivad teistel taimedel).

 

Vanemates õpikutes käsitletakse taimedena ka mitmeid vetikaid või koguni seeni. Algselt pärinevad küll taimed rohevetikatest, ent tänapäeval käsitletakse vetikaid protistidena.

 

Taimeteadlased (botaanikud) rühmitavad (süstematiseerivad) taimi mitmel erineval moel, meie vaatleme vaid kõige olulisemaid ja liigirikkamaid rühmi. Taimed elavad maismaal (Mõne klassifikatsiooni kohaselt kuuluvad ka üleni vees elavad rohe- ja mändvetikad taimede hulka).

pilt (800x485)

Taimede mitmekesisus

Kõige täiuslikumad on õistaimed (ehk katteseemnetaimed). Üldiselt võib kõikidel taimedel leida sarnaseid osi, erinevused on juurestiku,  lehtede, varte ja teiste taimeorganite ehituses, aga ka nende olemasolus või puudumises (sammaldel pole juuri, kõikidel taimedel pole risoomi, kõigil polelehti või õisi).

Liilia ehitus

Liilia ehitus

results loading