Tegusõna aspekt

big-surprise-smiley-emoticon

TEGUSÕNA: ASPEKT.

Vene keeles on ühel tegusõnal kaks algvormi: kestva tegevuse infinitiiv (несовершенный вид) ja lõpetatud tegevuse infinitiiv (совершенный вид). Kestvat ja lõpetatud tegevust väljendavad tegusõnad moodustavad aspektipaare (видовые пары).

venek28

 • Утром я делал зарядку – Hommikul ma võimlesin
 • Кристин читала книгу – Kristin luges raamatut
 • Урмас писал письмо – Urmas kirjutas kirja
 • Анне учила слова – Anne õppis sõnu

 

venek29

 • Я быстро сделал зарядку и принял душ – Ma võimlesin kiiresti ja käisin duši all
 • Кристин прочитала книгу – Kristin on raamatu läbi lugenud
 • Урмас написал письмо – Urmas kirjutas kirja valmis
 • Анне выучила слова – Anne on sõnad selgeks õppinud

deep-thinking-smiley-emoticon

Kontekstis kasutatakse tihti sõnu:

 • обычно tavaliselt
 • вдруг äkki, järsku
 • часто sageli
 • сразу kohe
 • редко harva
 • наконец lõpuks
 • каждый день iga päev
 • один раз üks kord
 • всегда alati
 • неожиданно ootamatult
 • долго kaua
 • уже juba
 • никогда mitte kunagi
 • регулярно regulaarselt
 • всё время kogu aeg
 • постоянно pidevalt
 • по понедельникам esmaspäeviti

 

ASPEKTIPAARE VÕIB MOODUSTADA:

Eesliidete abil (с помощью приставок)

 1. Несовершенный вид (НСВ) – Eesliidet ei ole
 2. Совершенный вид (СВ) – Eesliide on olemas
 • писать kirjutama
 • читать lugema
 • рисовать joonistama
 • учить õppima
 • учить õpetama
 • готовить valmistama
 • завтракать hommikust sööma
 • обедать lõunastama
 • ужинать õhtustama
 • пить jooma
 • есть sööma
 • делать tegema
 • ставить panema
 • строитьe ehitama
 • звонить helistama

Järelliidete abil (с помощью суффиксов)

venek30

feeling-good-smiley-emoticon

venek31

 • получать  (kätte) saama
 • повторять  kordama
 • объяеждать  võitma

venek32

 

Harva moodustavad aspektipaari eritüvelised sõnad:

venek33

 

Erandid. Tegusõnades esineb häälikuvaheldus.

yellow-smiley-confused-emoticon

venek34

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading