Tehted vektoritega

Vektori koordinaadid:

24

ax – vektori x-koordinaat (projektsioon), ay – vektori y-koordinaat (projektsioon), Ax, Ay – alguspunkti koordinaadid, Bx, By – lõpp-punkti koordinaadid; a – vektori pikkus (moodul, vektoriaalse suuruse arvväärtus, kasutatakse ka tähistust 24a; α – nurk x-telje positiivse suuna ja vektori sihi vahel

Seos vektori pikkuse ja koordinaatide vahel:

25

Seos vektori sihi ja koordinaatide vahel:

26

Tehted vektoritega (koordinaatide meetod):

27 ja 28

Liitmine:

29

Lahutamine:

30

Skalaarkorrutis:

31

NB! Vektorite skalaarkorrutiseks on arv (skaalar)

Vektorkorrutis:

32

NB! Vektorite vektorkorrutiseks on vektor, mille siht on risti mõlema tegur-vektoriga, suund määratakse parema käe reegliga – parema käe asetamisel selliselt, et pöial näitab vektori 43 suunda, esine sõrm vektori 44 suunda, siis peopesa suhtes täisnurga alla kõverdatud keskmine sõrm näitab vektorkorrutise suunda.

Vektorite liitmise erijuhud:

33

results loading