ÜHTLASELT MUUTUV LIIKUMINE. KIIRENDUS

Kui keha läbiv mistahes võrdsetes ajavahemikes mittevõrdsed teepikkused, nimetatakse liikumist mitte­üht­laseks liikumiseks.

Mitteühtlase liikumise erivormiks on ühtlaselt muutuv liikumine. Ühtlaselt muutuvaks liikumiseks nime­ta­takse liikumist, kus keha kiirus muutub (kasvab või kahaneb) mistahes võrdsetes ajavahemikes sama palju.

Ühtlaselt muutuvat liikumist iseloomustataksegi kiiruse muutumist iseloomustava suuruse – kiirenduse – abil. Kiirendus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha kiiruse muutumist ajas. Sisuliselt on tegemist kiiruse muutumise kiirusega.

41

kus 42– kiirendus, 16ja 15 vastavalt lõppkiirus ja algkiirus ning ∆t – kiiruse muutumiseks kulunud ajavahemik.

Kiirenduse ühik:

43

Loe: meetrit sekund-ruudu kohta või meetrit sekundis sekundi kohta.

Sildid
results loading