Valguse murdumine

fuusika116

Homogeenses keskkonnas levib valgus ühtlase kiirusega ja sirgjooneliselt. Jõudes kahe keskkonna lahutuspiirile, muutub seal nii valguse kiirus kui ka suund – sirgest valguskiirest saab murdjoon

Nähtust, kus valgus muudab keskkondade lahutuspinnal oma levimise suunda ja siirdub ühest keskkonnast teise, nimetatakse valguse murdumiseks.

Kuna vees on valguse kiirus ca 1,33 korda väiksem kui õhus, siis on ka vees asuvalt kehalt meie silma langeva valguse suund teistsugune – me näeme osaliselt vees asuvat keha murdununa – vees asuvalt osalt meie silma langev valgus läbib silma jõudmiseks teistsuguse tee ning me näeme vees asuvat osa mitte seal kus ta tegelikult on, vaid seal kust langeb meie silma valgus

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading