Valguse murdumise rakendused

Kui valgus langeb paralleelsete tahkudega klaasplaadile, siis toimub valguse murdumine nii plaati sisenemisel kui plaadist väljumisel. Seejuures on plaati sisenenud kiir paralleelne plaadist väljunud kiirega, kuid nad on teineteise suhtes nihutatud – me näeme plaati sisenenud valgust langemas küll esialgsega samast suunast, kuid nihutatult.

Light-Refraction-Glass

Kui valgus langeb klaasist (või muust läbipaistvast materjalist valmistatud kolmnurksele püstprismale (põhjadeks kolmnurgad, külgtahkudeks ristkülikud), siis valgus murdub nii prismasse sisenemisel kui prismast väljumisel – seetõttu näeme prismat läbinud valgust langemas esialgsega võrreldes hoopis teisest suunast.

41

results loading