Valguse murdumise seaduspärasused

Kui valgus läheb keskkonnast, kus ta liigub kiiremini ehk tema optiline tihedus on väiksem keskkonda, kus ta liigub aeglasemalt ehk tema optiline tihedus on suurem, siis toimub valguse murdumine lahutuspinna ristsirge poole (vasakpoolne skeem) – langemisnurk on suurem kui murdumisnurk.

40

Kui valgus läheb keskkonnast, kus ta liigub aeglasemalt ehk tema optiline tihedus on suurem keskkonda, kus ta liigub kiiremini ehk tema optiline tihedus on väiksem, siis toimub valguse murdumine lahutuspinna ristsirgest eemale (parempoolne skeem) – langemisnurk on väiksem kui murdumisnurk.

results loading