Vedrupendel

Ka vedru külge kinnitatud raskuse (vedrupendel) liikumine peale seda kui raskus viiakse tasakaaluasendist välja on harmooniline võnkumine.

Vedrupendli võnkeperiood sõltub ei sõltu võnkumiste amplituudist vaid ainult vedru otsa riputatud keha massist ning vedru omadustest (jäikustegurist):

171

Kus m – koormise mass; k – vedru jäikustegur.

results loading