Vooluringi skeemitähised

Kuna vooluring koosneb enamasti paljudest osadest, siis selleks, et saada paremat ülevaadet voolu¬ringi koostisosade ning nende ühendusviiside kohta, kujutatakse vooluringi erinevaid osi joonistel spetsiaalsete tingmärkidega. Taolisi tingmärkide abil kujutatud ülevaatlike jooniseid nimetatakse elektriskeemideks.

11

results loading