Laengu jäävuse seadus

Elektriliselt isoleerituks nimetatakse sellist süsteemi, kus laengute hulk iseenesest ei muutu

Elektriliselt isoleeritud süsteemis on elektrilaeng jääv suurus

 

 

Füüsika4

kus q1, q2, … qN – süsteemis sisalduvate kehade elektrilaengud (nende summa on süsteemi kogulaeng) mingi protsessi alguses ja q’1, q’2, … q’N – süsteemis sisalduvate kehade elektrilaengud (nende summa on süsteemi kogulaeng) pärast mingi protsessi toimumist

1.

Füüsika5

2.

Füüsika6

Elektrilaengu jää­vuse seadus keh­tib nii kehade laa­dimisel hõõr­du­mise teel – hõõrduvad kehad omandavad hõõrdumise tulemusena sama suured kuid eri liigilised laengud – üks keha loovutab hõõrdumise tagajärjel teisele kehale mingisuguse koguse elektrone

3.

Füüsika7

kui ka laadimata keha kokkupuutel laetud kehaga, kui laetud keha väheneb laeng sama palju kui suureneb laadimata keha oma, kusjuures elektronid liiguvad kehalt, kus on nende ülejääk (suurem) kehale, kus on elektronide (suurem) puudujääk.

4.

Füüsika8

5.

Füüsika9

6.

Füüsika10

 

 

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud