AINETE LAHUTAMINE SEGUDEST

7. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Kuna erinevatel ainetel on erinevad omadused, on võimalik aineid segudest eraldada.

32

Destillatsiooniseade

Destillatsiooniseade

 

Puhas aine, segu ja ainete lahutamine:

youtube_video

Ainete lahutamine segust. Filtrimine:

youtube_video

Destilleerimine:

youtube_video

MÄNG: