Eessõnad

6. klass > Saksa keel > Saksa keele grammatika

Eessõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad nimisõnade või asesõnade juurde ja väljendavad ruumilisi, ajalisi, põhjuslikke jms. suhteid. Eessõna määrab kindlaks, millises käändes on nimisõna või asesõna.

Saksa keelArtikkel3

 

Allikas: Saksa keele grammatika