HETKKIIRUS

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Hetkkiiruse leidmiseks tuleb valida võimalikult lühike ajahetk, mille jooksul keha kiirus muutuda ei jõua ning kus keha liikumist võib lugeda ühtlaseks ja sirgjooneliseks.

9

Hetkkiiruse suund (vt joonist) trajektoori mistahes punktis on trajektoori sellele punktile tõmmatud puutuja sihiline.

10