KEEMILISED SIDEMED

7. klass > Loodusõpetus > 2. poolaasta

Keemiline side on aineosakeste-vaheline vastastikmõju, mis hoiab neid koos ning keemilise sideme tüüp sõltub sellest, millised aatomid sidet moodustavad.

24

 

SIMULATSIOON:

 

Iooniline ja kovalentne side

youtube_video