1. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Koostas: Rain Siemer
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ASETA PILDID ÕIGESSE KASTI.

SUVISÜGIS
Uuesti Kontrolli