1. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

MIS KUUL ALGAVAD AASTAAJAD?VALI ÕIGE VÄIDE.

Uuesti Kontrolli