1. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali sõnad mis iseloomustavad ELUS nähtusi

Uuesti Kontrolli