2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

IMETAJAD. Vali õige vastusevariant

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Imetajad toidavad järglasi piimaga.
2 / 10
Kes neist pole imetaja?

3 / 10
Kellel neist on piimanäärmed?
4 / 10
Kus elab enamik imetajatest?


5 / 10
Mis järgnevast ei kuulu taimtoiduliste imetajate söögilauale?

6 / 10
Millega imetajad hingavad?


7 / 10
Kes on kõige kiirem imetaja?
8 / 10
Kes on kõige aeglasem imetaja?


9 / 10
Kes on kõige suurem imetaja?


10 / 10
Kes on kõige suurem maismaaimetaja?

Uuesti Edasi