1. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

PAIGUTA SÕNAD ÕIGETESSE KASTIDESSE

SILMAD MUUSIKA PUNANE MÕRULÕHN NAHKTERAV NURKHAPUKÕRVAD ILUS PEHME MAGUSNINA KÄRSAHAIS RAAMATUTEKST VALGUS HAUKUMINE KEEL KIBE KÕVA
NÄGEMINEKUULMINEMAITSMINEHAISTMINEKOMPIMINE
Uuesti Kontrolli