2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta loomad õigesse kasti.

KODULOOMMETSLOOM
Uuesti Kontrolli