2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
Koostas Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Koolielu reeglid. Millised neist lausetest kuuluvad koolielu reeglite hulka?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Kannan koolis vahetusjalanõusid.
2 / 20
Kannan oma mänguasju iga päev koolis kaasas.
3 / 20
Tervitan kõiki viisakalt.
4 / 20
Ajan tunnis juttu.
5 / 20
Kannan vajalikke koolitarbeid iga päev kaasas.
6 / 20
Kuulan tunnis hoolega.
7 / 20
Ei võta luba küsimata teiste asju.
8 / 20
Hoian oma õpikud ja vihikud puhtana.
9 / 20
Koolis ei pea teretama.
10 / 20
Olen kaaslaste vastu abivalmis ja sõbralik.
11 / 20
Sodin oma õpikuid ja vihikuid.
12 / 20
Jätan kodused ülesanded tegemata.
13 / 20
Olen koolis välisjalanõudega.
14 / 20
Võtan luba küsimata teiste asju.
15 / 20
Hoolitsen oma välimuse eest.
16 / 20
Kiusan ja narritan koolikaaslasi.
17 / 20
Tulen kooli õigel ajal.
18 / 20
Teen ära igaks päevaks vajalikud koolitööd.
19 / 20
Lobisen tunnis teistega.
20 / 20
Vaidlen õpetajaga.
Uuesti Edasi