6. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Märgi valed väited.

Uuesti Kontrolli