1. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ASETA KÕIK ÕIGESSE KASTI

ISANAABEREMAKOERTASKOJUHTÕDEVENDKARUVANAEMAVANAISAPOEMÜÜJAKASSÕPETAJAPORGAND
PEREEI OLE PERE
Uuesti Kontrolli